آشنایی با مهدویت

آشنایی با مهدویت

دوره پوشش عفیفانه

دوره پوشش عفیفانه

دوره تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام

دوره تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام

دوره مبانی علوم انسانی در اسلام

دوره مبانی علوم انسانی در اسلام

دوره معارف قرآن

دوره معارف قرآن

مهارت هار تربیت فرزند

مهارت هار تربیت فرزند

دوره مدیریت میدانی و جهادی

دوره مدیریت میدانی و جهادی

دوره های روانشناسی مرکز آموزش های آزاد

دوره های روانشناسی مرکز آموزش های آزاد

دوره مدیریت آموزشی

دوره مدیریت آموزشی

اولین دوره کاربردی طرح کرامت

اولین دوره کاربردی طرح کرامت

دوره با جمعیت زندگی جریان دارد

دوره با جمعیت زندگی جریان دارد

دوره رمضان ماهی برای تغییر(صهبای حضور)

دوره رمضان ماهی برای تغییر(صهبای حضور)

سایت دوره های ما:

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
open.ikvu.ir
 

راهنمای سامانه :

فضای مجازی(ایتا):

 

ارتباط با ما:

تلفن: 02532908194

داخلی:  261 و 262