آشنایی با مهدویت

آشنایی با مهدویت

مهارت هار تربیت فرزند

مهارت هار تربیت فرزند

دوره مدیریت میدانی و جهادی

دوره مدیریت میدانی و جهادی

دوره های روانشناسی مرکز آموزش های آزاد

دوره های روانشناسی مرکز آموزش های آزاد

دوره مدیریت آموزشی

دوره مدیریت آموزشی

دوره آفلاین خانواده موفق همسرداری

دوره آفلاین خانواده موفق همسرداری

سایت دوره های ما:

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
open.ikvu.ir
 

راهنمای سامانه :

فضای مجازی(ایتا):

 

ارتباط با ما:

تلفن: 02532908194

داخلی:  261 و 262