کارگاه تربیت مدرس آموزش زبان فارسی

کارگاه تربیت مدرس آموزش زبان فارسی

آشنایی با مهدویت

آشنایی با مهدویت

مهارت هار تربیت فرزند

مهارت هار تربیت فرزند

دوره مدیریت میدانی و جهادی

دوره مدیریت میدانی و جهادی

دوره های روانشناسی مرکز آموزش های آزاد

دوره های روانشناسی مرکز آموزش های آزاد

دوره مدیریت آموزشی

دوره مدیریت آموزشی

شهادت آیت الله رئیسی

شهادت آیت الله رئیسی

دوره خانواده موفق

دوره خانواده موفق

سایت دوره های ما:

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
open.ikvu.ir
 

راهنمای سامانه :

فضای مجازی(ایتا):

 

ارتباط با ما:

تلفن: 02532908194

داخلی:  261 و 262